Firmy a prodejci

Firmy a prodejci


Společnosti s námi mohou zajišťovat ekologickou likvidaci vysloužilých elektrozařízení v rámci zpětného odběru. Nabízíme nejen odvoz odpadních elektrozařízení, ale také expertní podporu a poradenství, včetně pomoci s kompletním nastavením systému sběru a třídění. Svoz elektroodpadu probíhá na základě internetové objednávky, ve které lze jednoduše navolit, kterým způsobem má přeprava proběhnout.

Společnosti, které kladou důraz na společenskou odpovědnost, mohou využít smluvního vztahu v rámci našeho projektu Zelená firma®. Díky němu umožní svým zaměstnancům bezplatně odevzdat vysloužilá elektrozařízení, baterie a akumulátory z jejich domovů k recyklaci. Do projektu je zapojeno již přes 2 500 firem v Česku. U příležitosti patnáctého výročí projektu jsme v roce 2023 uspořádali první velkou sběrovou soutěž, ve které s námi Zelené firmy mohly soutěžit o atraktivní ceny. 

Poslední prodejci

Je-li vaše firma posledním prodejcem elektrozařízení, jste povinni spotřebitelům podat veškeré důležité informace o místech zpětného odběru, kam mohou bezplatně odkládat použitá elektrozařízení.

Zajistěte si spoluprací s námi pohodlné řešení svých zákonných povinností a nabídněte svým zákazníkům benefit v podobě dostupného systému sběru vyřazených elektrozařízení a baterií. 

Výhody spolupráce pro poslední prodejce

Každý prodejce elektrozařízení má legislativní povinnost odebrat od zákazníka jeho starý výrobek při koupi nového a zajistit jeho ekologickou likvidaci. 

  • Svozové služby využíváte zdarma.
  • Naše služby můžete bezplatně využívat i pro své zákazníky.
  • Obdržíte finanční příspěvek 0,50 Kč/kg sebraných elektrozařízení.
  • Obdržíte potvrzení o ekologické likvidaci.
  • Budete dostávat přehled o nasbíraném množství na základě vážních listů.
  • Nevyžadujeme po vás žádnou evidenci zpětně odebraných elektrozařízení.
  • Zajištění povinností zpětného odběru baterií ve spolupráci s REMA Battery.
  • Uvedeme vaši prodejnu v seznamu míst zpětného odběru.
  • V případě zájmu vám dodáme kartónové krabice.

Jak spolupráce funguje?

V návaznosti na povinnosti posledních prodejců nabízíme spolupráci všem prodejnám elektrozařízení při ekologické likvidaci zpětně odebraných elektrozařízení. Naší snahou je vybudovat síť sběrných míst, která bude dostupná koncovým spotřebitelům – občanům – a přitom bude minimálně zatěžovat poslední prodejce. 

Jak se zapojit?

V případě zájmu o spolupráci nás prosíme kontaktujte na e-mailu: sbernasit@rema.cloud.

Kontaktujte nás

Ke stažení

Všechny dokumenty ke stažení najdete souhrnně zde