Sběrny a zpracovatelé

Sběrny a zpracovatelé


Naše služby mohou využít všechny sběrny a výkupny kovů. Jelikož spotřebitelé měli historickou zvyklost odkládat na tato místa i vysloužilé elektrospotřebiče, je nutné v návaznosti na legislativní vývoj zřídit na provozovně veřejné místo zpětného odběru a následně může tato zvyklost pokračovat nadále.

Zajišťujeme sběr, svoz a zpracování všech šesti skupin elektrozařízení stanovených v příloze č. 1 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, včetně baterií a akumulátorů. Některá sběrná místa mohou být zároveň součástí zpracovatelských závodů, přičemž nabízíme i zpracovatelům odpadních elektrozařízení smluvní spolupráci ve zmíněném oboru.

Spolupráce může probíhat formou jednorázových svozů nebo formou dlouhodobé smluvní spolupráce. Elektroodpad se sváží na základě internetové objednávky, ve které lze jednoduše navolit, kterým způsobem má přeprava proběhnout.

Spolupráce v oblasti zpracování vychází ze zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, a je vždy na smluvní bázi. V rámci zpracovatelského řetězce se sledují a reportují zákonem stanovené požadavky.

Výhody spolupráce

Sběrnám a výkupnám umožňujeme uzavřít smluvní partnerství bez ohledu na jejich velikost či dostupnost. Nabízíme shodné podmínky fungování i výši příspěvků na zajištění zpětného odběru, závislé na množství zpětně odebraných odpadních elektrozařízení.
 

  • Spolupracujeme s každým subjektem, bez ohledu na jeho velikost.
  • Zřídíme veřejná místa zpětného odběru v souladu s legislativou.
  • Poskytneme odborné poradenství.
  • Odvoz provádíme obvykle do 10 pracovních dní.
  • Objednávky svozu přijímáme online, v případě potřeby pomůžeme se založením objednávky. Spolupráce s námi je jednoduchá a s minimální administrativou.
  • Odvezeme všechny druhy odpadních elektrozařízení.
  • Poskytneme vhodné nádoby na sběr.
  • Zajištění povinností zpětného odběru baterií ve spolupráci s REMA Battery.

Jak spolupráce funguje?

Jsme odborníci na řešení odpadové problematiky v oblasti nakládání s vysloužilými elektrozařízeními a jsme rovněž spolehlivými partnery při plnění zákonných povinností. 
 
Nabízíme různé formy zřízení místa zpětného odběru. Naší hlavní výhodou je poskytování kvalitních služeb, sběrnám a výkupnám nabízíme také zajímavé finanční odměny. Odvoz všech druhů odpadních elektrozařízení provádíme zpravidla do 5 pracovních dní od objednání a partnerům rovněž poskytujeme nádoby či kontejnery vhodné pro sběr elektrozařízení. Spolupráce se sběrnami a výkupnami je často upravena dle individuálních potřeb, je jednoduchá a představuje pro vás minimální administrativní zátěž. 

Seznam zpracovatelů

REMA Systém od počátku svého vzniku podporuje hospodářskou soutěž a tržní prostředí, proto je otevřena spolupráci se zpracovateli odpadních elektrozařízení. 

Při spolupráci se zpracovateli odpadních elektrozařízení aktivně podporujeme využívání environmentálně šetrných metod a využívání nejlepších dostupných technologií (BAT). Také díky tomu se nám daří dlouhodobě dosahovat vysoké míry opětovného použití a materiálového využití, 

Plně si uvědomujeme, že krom zcela zásadních enviromentálních aspektů má zpracování odpadních elektrozařízení v ČR také důležitá sociální hlediska. Mnozí zpracovatelé provozují takzvané chráněné dílny a nabízejí pracovní uplatnění osobám se sníženou pracovní schopností. Tyto chráněné dílny tvoří zhruba pětinu našich smluvních zpracovatelů.  

Jak se zapojit?

Jste-li provozovatelem sběrného místa či zpracovatel a máte-li dotaz nebo zájem o spolupráci, kontaktujte naše regionální zástupci na e-mailu regiony@rema.cloud