Ze světa REMA Systém

Co přinese nová evropská legislativa zajišťující právo na opravu elektrospotřebičů

Nová legislativa má za cíl snížit množství elektroodpadu a zvýšit podíl opravených elektrospotřebičů.

06. 05. 2024

Evropa se stává průkopníkem v oblasti udržitelné spotřeby. Nová legislativa má za cíl snížit množství elektroodpadu a zvýšit podíl opravených elektrospotřebičů. Evropský parlament odhlasoval právo spotřebitelů na opravu výrobků i po uplynutí záruční doby. Tento krok má šetřit spotřebu primárních surovin a omezit příval vysloužilých elektrospotřebičů, který neudržitelně roste. Efekt nové legislativy popisuje David Chytil, člen představenstva REMA Systém.

Směrnice o ekodesignu klade nové požadavky na design výrobků, zakazuje praktiky vedoucí k předčasnému zastarávání a zavádí digitální pasy výrobků. Tyto pasy obsahují informace o původu a recyklaci dílů, což zákazníkům usnadňuje rozhodnutí o koupi kvalitního výrobku. Nová pravidla poskytují záruky na opravy během a po záruční době, snižují náklady a zavádějí skóre opravitelnosti výrobků. Spotřebitelé získají přístup k informacím o opravitelnosti výrobků přes online platformy, což usnadňuje výběr servisu. Dalším klíčovým prvkem legislativy je zajištění dostupnosti náhradních dílů. Nové zákony zaručí, že náhradní díly budou dostupnější a opravy jednodušší. Česká republika má dva roky na to, aby nové povinnosti začlenila do svého práva, stejně jako ostatní členské státy.

Zpomalení růstu množství elektroodpadu

V souvislosti s každou novou legislativou vyvstává otázka, zda je potřebná. Odpovědí v tomto případě je nejnovější zpráva The Global E-waste Monitoru (GEM), která odhalila alarmující výsledky. Lidé po celém světě v roce 2022 vyprodukovali 62 milionů tun elektroodpadu, což je o 82 % více než v roce 2010. Množství vysloužilých elektrospotřebičů navíc v příštích letech podle predikcí GEM poroste, do roku 2030 dokonce o dalších 32 % na 82 milionů tun ročně. Zmírnit tento rostoucí trend má právě nová legislativa.

Zvýšené nároky na výrobce

Schválená směrnice vyžaduje od výrobců elektroniky a domácích spotřebičů zásadní změny v designu produktů. Tyto změny mají zajistit, že výrobky budou trvanlivější a snadněji opravitelné. To sice může vést ke zvýšení počátečních nákladů na vývoj a výrobu elektrospotřebičů, ale z dlouhodobého hlediska to znamená i pro výrobce přínos v podobě konkurenční výhody. Pro generaci Z je udržitelný přístup klíčový a představuje rozhodující faktor při volbě nového produktu. Výrobci, kteří se na hodnoty snadné opravitelnosti a dlouhé životnosti zaměří, získají širší zákaznickou skupinu.

Efekt na spotřebitelské chování

Se zavedením „práva na opravu“ a snadnějším přístupem k náhradním dílům a servisu se očekává, že spotřebitelé budou více motivováni k nákupu kvalitnějších a dražších výrobků, které je možné efektivně opravovat a udržovat v provozu delší dobu. To by mohlo vést k posunu od aktuální kultury „kup a vyhoď“ k modelu „oprav a udržuj“. Právě toto je klíčový model, který pomůže snížit rostoucí množství elektroodpadu.

Význam pro udržitelnost

Legislativa zde tudíž není zbytečným krokem, ale směřuje k podstatnému snížení odpadu a zlepšení recyklace materiálů, což má přímý vliv na snížení environmentálního dopadu. Posílení principu udržitelnosti v průmyslovém designu a spotřebě přímo podporuje ekologické povědomí a odpovědnost jak u výrobců, tak u koncových uživatelů. To může mít zásadní dopad na zpomalení klimatických změn a ochranu přírodních zdrojů. Uvedené kroky jsou životně důležité nejen pro současné generace, ale i pro budoucnost celého globálního ekosystému.

David Chytil
člen představenstva REMA Systém

Foto: istockphoto.com

Ze světa REMA Systém